Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG

Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG

Jaren geleden hebben de predikanten in het UMCG aan de toenmalige Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerk laten weten te weinig tijd te hebben om hun taak goed te vervullen. Het aantal beschikbare uren volstaat voor een streekziekenhuis, maar niet voor een academisch ziekenhuis waar veel ernstige patiënten worden opgenomen, die soms ingrijpende behandelingen moeten ondergaan. De levensvraag wordt juist dan steeds indringender gesteld. Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke binding meer, maar tijdens hun ziekenhuisopname worstelen zij met geloofsvragen. Ook neemt de begeleiding van de familie veel tijd in beslag. De plaatselijke predikant is veelal, soms door de grote afstand, minder goed bereikbaar. Er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.

De kerken hebben toen besloten om een uitbreiding van het aantal uren voor haar rekening te nemen. Zij hebben een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden te verzamelen om die gedeeltelijke arbeidsplaats te bekostigen. De werkgroep is een classicale werkgroep van de classis Groningen-Drenthe, financieel wordt de werkgroep jaarlijks gecontroleerd door de CCBB (Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN).

De werkgroep is echter meer dan alleen maar een instrument om geld in te zamelen, het is ook de verbinding tussen de ziekenhuispredikanten en de kerken. Daarom wordt er jaarlijks een aantal vergaderingen belegd, waarbij niet alleen een delegatie van deze predikanten, maar ook een lid van de directie van het ziekenhuis aanwezig is.

De predikant in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG wordt gedeeltelijk door de werkgroep bekostigd.

Jaarlijks, in de maanden oktober-november stuurt de werkgroep een oproep aan alle kerken in het verzorgingsgebied van het UMCG met het verzoek om een geldelijke bijdrage. Veel kerken uit het verzorgingsgebied geven gehoor aan de oproep en houden een collecte of geven een gift. Ook van particulieren worden giften ontvangen. Deze actie wordt door de ziekenhuispredikanten van harte aanbevolen.